EMITER EL Zanatska radnja za izvođenje elektroinstalacija

Elektroinstalaterski radovi

Elektroinstalaterski radovi su naša specijalnost. U sklopu građevinskih i završnih radova nudimo usluge svih vrsta elektro instalacionih radova. Vršimo postavljanje električnih instalacija niskog napona u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima i to: energetske instalacije, telekomunikacione instalacije, instalacije posebne namene.

Radimo zamenu starih elektro-instalacija, izradu i postavljanje novih. Instalacije monofazne i trofazne struje u celom objektu, izrada instalacija i postavljanje rasvete, kao i izrada instalacija za sve druge potrošače kao što su; alarmi, sistemi detekcije požara, video nadzor i sl.

Stare i dotrajale električne instalacije moraju se menjati, jer stare žice i dotrajali kablovi predstavljaju stalnu i realnu opasnost od požara. Renoviranje ili adaptacija Vašeg doma je savršena prilika za uvođenje novih elektro-instalacija. Savršena i u najvećem broju slučajeva i jedina prava prilika za plansko postavljanje električnih instalacija i utičnica na mestima gde će biti potrebni.

Verovali ili ne, najčešća greška koju ljudi prave prilikom renoviranja je upravo naknadno uvođenje instalacija i montaža utičnica, kada dolazi do situacija da nam zbog novog razmeštaja potrošača nedostaje utičnica na pravom mestu…

Imajte na umu i to da, svaki pa i najmanji zahvat na električnim vodovima morate da prepustite stručnjacima, jer ipak ovo nije posao za amatere, kao i da kompletna električna instalacija u Vašem domu mora da bude izvedena prema važećiim standardima.

Dobra i pravilno postavljena rasveta u mnogome može da ublaži neke nedostatke stambenog prostora, kao što je skučenost, neravni zidovi, nizak plafon itd.

U procesu izvođenja instalacija koristimo materijal i opremu vrhunskog kvaliteta, poštujući svetske tehničke norme i propise. upravo zbog ovoga naši objekti zadovoljavaju i najstrožije kriterijume. Poštujemo rokove i posvećeni smo svom poslu.

Naša firma posvećuje posebnu pažnju racionalizaciji potrošnje električne energije, i samoj uštedi koju možete ostvariti. Iz tog razloga Vam savetujemo najkvalitetnija moguća rešenja.